ทำความรู้จักแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน 5 ประเทศ

แม่น้ำโขงตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของแม่น้ำสายนี้มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหลายประเทศที่ไหลผ่าน รายงานจากสารานุกรมบริแทนนิกา แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวของแม่น้ำสายนี้อยู่ในทิเบต ประเทศจีน จากนั้นไหลเข้าสู่มณฑลยูนนานในประเทศจีน และหลังจากนั้นไหลผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนหมดไปในทะเลจีนใต้ในที่สุด โดยรวมแล้ว มีห้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ได้แก่:

พม่า
ลาว
ประเทศไทย
กัมพูชา
ภาษาเวียดนาม

สำหรับ 5 ประเทศที่แม่น้ำไหลผ่านนั้น แม่น้ำโขงเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตผู้คนในบริเวณโดยรอบ

อ้างจากเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) แม่น้ำโขงทอดยาวจากที่ราบสูงทิเบตไปยังทะเลจีนใต้ ที่ด้านบน (ที่ราบสูง) แม่น้ำไหลผ่านส่วนหุบเขาที่ยาวและแคบ ตัดผ่านภูเขาและที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในขณะที่ด้านล่าง (ที่ราบลุ่ม) แม่น้ำสายนี้ก่อตัวเป็นพรมแดนของประเทศพม่าและลาว แม่น้ำโขงยังระบายที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความลาดชันด้านตะวันตกของ Annam Cordillera ในประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชาส่วนใหญ่ และเวียดนามตอนใต้ สภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณรอบแม่น้ำโขงมีความหลากหลายมาก บางแห่งอยู่ในรูปแบบของที่ราบสูงที่มีความลาดชันสูง (เนินเขาและหุบเขา) เนินเขา ป่าไม้ ไปจนถึงทุ่งนาและที่ราบลุ่ม การไหลของแม่น้ำโขงทำให้บริเวณโดยรอบเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นทางตอนใต้ของเวียดนามที่ราบมีแนวโน้มที่จะอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง บริเวณนี้มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำบาสซัคซึ่งเป็นกิ่งก้านของแม่น้ำโขง

เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความเพิ่มเติมที่นี่ : ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับแม่น้ำโขงในประเทศไทย

Boracay Island, Things to know before you travel to boracay

Boracay Island has now resumed to vacationers. notwithstanding, there are decides and limitations that have been refreshed in Boracay. As perhaps of the best island and sea shores on the planet, the public authority has forced the absolute most recent principles and limitations to save the island of Boracay. One of the forbiddances is drinking liquor and smoking.

Information about Boracay Island - Boracay Island travel guide - Go GuidesSource : Hotels.com

In the event that you are wanting to visit Boracay, make certain to book a room at a certify inn. Prior to traveling to Boracay, you can fly from Manila to Boracay by means of 2 air terminals on Panay Island, in particular Godofredo P.Ramos and Kalibo International Airport, then go on by boat to Boracay Island.

there are a few exercises to do on the island of Boracay. counting;
– Island jumping
– Jumping
– Plunging Helmet
– Nightfall Sailing

Interested? Book your flight ticket now

California’s Beaches – How They Are Best Discover’d

California has its many beautiful coastlines, its brown roadhouses and its Hollywood. You can find many things to do in the Golden State, but perhaps, the best way to enjoy its beaches is to simply get out there and enjoy them for yourself.

Just south of Los Angeles (just drive freeway south, then west to Hollywood) you’ll find the Beaches of California. These are the ones that everyone talks about. These are the places that make California so popular.

Where Exactly Are the Beaches of California?

They can be found in many places around California. The more popular ones are South Beach, designed for sunbathing, Newport Beach, on the ocean, and Torrey Pines.

Why not just drive to one of them? With even a slight Pacific Ocean breeze, you can feel the breeze blow right into your face!

If you have the means to park, then go to South Beach. It is not just popular because of its sandy beaches, but also for its golf courses, restaurant, and shopping.

It is considered a “people’s beach”, which means that only members of the opposite sex are allowed. Other parts of South Beach are not fully masked by sunglasses. Hence, people can make as much noise as they want, with or without sunglasses. order delivered pizza, listen to live music, or just enjoy the sand and sun.

Alternatively, for a less crowded beach experience, you can go to Newport Beach. There are a number of boardwalk and beach restaurants there, as well as more of a family atmosphere.

California’s beaches are packed, so you will not be disappointed. viewpoints are almost exclusively booked a few months in advance. Get your reservations now to avoid long lines at the popular beaches.

The beaches of California are clean, safe, and well maintained. You are guaranteed to find something that suit your taste. California beach reviews are well received by Trip Advisor and Google searches are showing more and more people are talking about the places near the California beaches.

Many tourists spend the entire day just lying on the beach in California. The California beach cities have great water sports facilities and surfing is very popular. The high cost of living in California, coupled with the high demand for the work out, make the beaches a very fertile soil for the growth of the surf surf scene.

The best women’s beach in California is Jade Beach. It is less crowded and more secluded than South Barbados. The sandy stretch offers the ideal conditions for the best surf on the west coast and is well maintained by the locals.

If you are planning for your first beach vacation in California, we recommend that you stay in South Beach. It is the closest beach to South Carlsbad, and you can get to it by taking Route 150 south out of San Simeon.

While in South Beach, be sure to spend time at the fabulous public beach, resourceful they have a wonderful garden. Parrot Lake is a small, unique beach and is not very far from the main “people” area that you can normally find.

We also recommend that you get your mother to go to New York with you. The hotels there have water sports to entertain the whole family for hours. Whenever your mother visits, she usually brings along her friend, excitable younger brother.

The beaches of California are definitely the beaches to Jaipur. They are clean, safe and cheap. Still hectic in the city and tired after the hectic schedule in the city, the perfect time to visit the beaches of California is late in the summer months. The beaches start glowing pink in the late afternoon, and the sunset turns the sky red and orange. Not only is this the best time to visit the beaches of California, this is also the best time for swimming.

The blue waters of California are ideal for all types of water activities including fishing. You can either fish or be opportunistic and use the ice cold water for surfing.

If you are at the USA and you want to swim with whales, the only place that offers this service is Cancun. It is certainly a dolphin friendly park and you can bring your children along to grab a free blow job.

Cancun is not only about cacti. There are hotels in the city that offer you ac comforts of a five star hotel and more sparkly blue water for swimming and snorkeling.

To help you enjoy your cheap trip to Mexico, here are some of the must visit beaches:

Firenze Beach – Cancun – If you want to see the Forests of Mexico – This is the place to go. Firenze Beach is not just an attractive place to watch but it is also a sanctuary to over hundreds of endemic birds. Don’t just look at the trees, pay attention to the little creatures that congenled in their nest.

10 Exciting Attractions In Melbourne

10 Exciting Attractions In Melbourne

Searching for intriguing attractions with regards to Australia to visit? You can stopover ahead of time in Melbourne. The state capital of Victoria is developing and turning into the second most significant city in Australia. No big surprise if a ton of vacationers from Indonesia who are intrigued to visit Melbourne.

Before you start arranging an excursion to Melbourne, you can discover ahead of time about Melbourne’s energizing attractions. The charge likewise abridges a few vacation spots that you can visit when you are in Melbourne. How about we see more audits here.

10 Exciting attractions in Melbourne

1. Melbourne Zoo

Melbourne Zoo

Melbourne Zoo

Not inquisitive to visit the most established zoo in Australia? Indeed, this time we need to take you to a place of interest in Melbourne that contains creatures from different species. This 22 hectare zoo has been opened since 1862.

There are roughly 350 types of creatures in the Melbourne Zoo. Notwithstanding observing creatures, you can likewise unwind in the nursery or outing spots in the zoo. Melbourne Zoo is tended to at Elliott Ave, Parkville VIC 3052, Australia.

2. Luna Park

Who isn’t keen on making a trip to the amusement park? While in Melbourne, you can visit Luna Park, which is a play area that never left guests. Usut has a usut, clearly this play area has been opened since the year 1912.

Despite the fact that Luna Park is a really old play area, the administrators keep on improving to include new rides as the time advances. Moreover, the rides at Luna Park are additionally very much kept up. The intriguing rides that you can attempt while in Luna Park are Coney Island Top Drop, Pharaohs Curse, The Great Scenic Railway, and a few other game rides.

3. Yarra Valley

Being in the east of Melbourne, the Yarra Valley is known as a vineyard that turns into a most loved traveler goal for visitors. The Yarra Valley is situated in the Yarra River valley zone. Voyagers who come here ordinarily take an agro-the travel industry visit in the vineyard or attempt a live wine that is as of now pressed as wine.

What’s more, the intrigue of the Yarra Valley isn’t there. You can likewise jump on an air expand run by Australia’s Global Balloonning. From the highest point of the tourist balloon, you can appreciate an unmistakable perspective on the green slopes of the Yarra Valley.

4. Ocean Life Melbourne Aquarium

Ocean Life Melbourne Aquarium

Ocean Life Melbourne Aquarium

The place of interest in Melbourne this one is home to in excess of 10,000 creatures. Not just that, at Sea Life Melbourne Aquarium You can likewise observe the biggest saltwater crocodile. You can welcome the youngsters to result in these present circumstances aquarium and see the life of animals possessing the Southern Ocean. Furthermore, the Penguin is a monster that turns into its very own fascination for the Sea Life Melbourne Aquarium.

You will stroll in the passage where the sides and the top are the ocean creatures that are having some good times swimming. Visiting Sea Life Melbourne Aquarium will give you a genuine encounter of seeing animals of the ocean very close.

5. Sovereign Victoria Market

In the event that you like shopping, at that point you shouldn’t miss the Queen Victoria Market. This efficient customary market is situated on Elizabeth Street in focal Melbourne. The things sold in this market incorporate staples, dress, adornments, up to Melbourne’s mark souvernir that you can make gifts.

The cost of products sold at Queen Victoria Market is absolutely a lot less expensive on the off chance that you purchase merchandise in the shopping center. Sovereign Victoria Market is open every day aside from Mondays and Wednesdays.

6. Paul’s Cathedral

The travel industry doesn’t need to consistently visit a fun excitement place. Sporadically you can do an otherworldly visit by visiting spots of love with a one of a kind type of building or a fascinating authentic past. In Melbourne, there is St. Paul’s Cathedral which is a congregation with Gothic engineering and has existed since the year 1835.

This congregation has the most elevated tower on the planet. Christian and non-Christian travelers are permitted to enter and stroll around the congregation as long as there is no love. Also, there is a Cathedral Shop that sells a wide scope of souvernir or otherworldly merchandise at a reasonable cost.

7. Brighton Beach

Brighton Beach

Brighton Beach

From the focal point of Melbourne, you’ll need to take the 11 KM of land to go to Brighton Beach. This sea shore is really an inlet situated in Port Philip Bay. Considering this sea shore is situated close to the downtown area, the offices around the sea shore are genuinely present day.

You can discover yacht clubs, boutiques, bistros, and films around the sea shore. One thing that makes Brighton Beach look fascinating is the presence of wooden houses that are the Beach house with brilliant paints that draw in the consideration of visitors.

8. National Gallery of Victoria

Australia’s biggest and most established Museum is a vacation destination in Melbourne that we will additionally talk about. The National Gallery of Victoria has since been worked in 1861.

Situated on St. Kilda Road, Southbank, this historical center is isolated into 2 unique structures, NGV International which grandstands a worldwide workmanship assortment and Victorian Heritage Register. What’s more, the Ian Potter Center is committed to the showcase of Australia’s numerous expressions.

9. Ashcombe Maze and Lavender Garden

In the event that you need to get another experience while in Melbourne, at that point you should drop by Ashcombe Maze and Lavender Garden. It is a monster labyrinth around which is congested with roses and lavender.

At the point when you are in Ashcombe Maze and Lavender Garden, at that point you set yourself up to locate a snappy exit so you can escape the labyrinth. There is additionally a shop that sells bloom seeds in the nursery around the recreation center.

10. Dandenong Ranges

The Dandenong Ranges extend in the east of Melbourne. This mountain is generally low on the grounds that the tallness of the firearm is just 633 meters above ocean level.

The slopes and valleys encompassing the mountains are a most loved spot for voyagers. The explanation is, not inconsistently we will discover trees that have a place with an uncommon animal categories. In the event that you need to be nearer to nature, at that point simply result in these present circumstances Dandenong Ranges.